Jauhatusmyllyn tyttastemittauksen kehittminen

Participants:


  • Helsinki University of Technology
  • Outokumpu Technology

 
 

Timetable:

Begin: 2004-06-01

End: 2005-01-31

 

Description:

Jauhatusmyllyn täyttöaste voidaan laskea myllyn moottorin tehosignaalissa esiintyvästä värähtelystä. Outokummulla on kehitetty menetelmä, jossa signaalia käsittelemällä saadaan tehovärähtelyyn perustuvasta mittauksesta luotettava ja erityyppisiin myllyihin soveltuva.

Diplomityön tarkoituksena on edelleen parantaa täyttöastemittauksen luotettavuutta, sekä tutkia ja toteuttaa mittaukseen algoritmeja, joilla saataisiin arvokasta lisäinformaatiota jauhatustapahtumasta. Jauhatuksen tehostamiseksi käytettyjen kuulien lentorata myllyn sisällä on eräs merkittävä suure, kuten myös myllyn sisältämien kuulien osuus myllyn tilavuudesta, eli kuulapanos. Koska kumpaakaan näistä asioista ei voida suoraan mitata tavallisesta myllystä, täytyy kyseisiä suureita pyrkiä estimoimaan mahdollisimman tarkasti dynaamisten mallien avulla. Kuulapanoksen tapauksessa käytetään tarkemman estimaatin saamiseksi useita eri mittauksia ja malleja, joista lasketaan optimaalinen estimaatti Kalman-suotimen avulla. Suotimen avulla saadaan samalla estimaatteja muistakin myllyyn liittyvistä suureista. Kuulien lentorataa mallitetaan perinteisemmin, yhden puhtaasti fysiikan lakeihin pohjaavan mallin avulla. Työssä käsitellään myös mahdollisuuksia myllyn vuorauksen kulumisen estimoimiseksi.

 
 

Researchers:


Peter Blanz

 
 

             This info last modified 2008-06-09 - contact webmaster